REHABILITAČNÍ CENTRUM
PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
skeleton.png, 75kB

Fyzioterapie

Co je fyzioterapie?

Fyzioterapie je mladý obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku, prevenci a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím fyzioterapeutických postupů, metodik a technik cíleně ovlivňuje funkce pohybového systému, interních orgánů i funkcí psychických.

Uplatnění fyzioterapie

Fyzioterapie se uplatňuje ve všech subsystémech péče o zdraví - v oblasti podpory zdraví, v prevenci (primární, sekundární a terciární), v léčebné péči, v rehabilitaci. Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněními, nemocemi nebo vrozenými vadami.

Metody Fyzioterapie:

 • komplexní kineziologické vyšetření
 • fyzikální terapie – elektroterapie – IF proudy, TENS
 • neurostimulace – stimulace unikátním přístrojem WalkAid systém, podporující neuromodulaci, stimulaci paretických končetin
 • léčebná tělesná výchova –individuální, skupinová
 • cvičení pod dohledem na přístrojích – motomed, krancykle, vertikalizační stojan, red cord systém
 • kondiční, analytické metody
 • cvičení na neurofyziologickém podkladě (Vojtova metoda, PNF, SMS systém, cvičení dle Čápové)
 • techniky měkkých tkání
 • mobilizace páteře a periferních klobů


Manuální lymfodrenáž

Co je manuální lymfodrenáž ?

Manuální lymfodrenáž je jemná hmatová technika, která je zaměřena na kožní a podkožní lymfatický systém. Má vynikající ozdravný, detoxikační, regenerační, relaxační i kosmetický účinek. Je to speciální ručně prováděná technika, podobná masáži, vyžaduje přesnost hmatů a preciznost, při použití velmi malého tlaku na tkáň. Lymfodrenáž nikdy nesmí bolet.Manuální lymfodrenáž a její účinky

Celkové posílení imunity a detoxikace organizmu, léčba otoků, léčba celulitidy a podpora hubnutí, zlepšení elasticity kůže, akné, poliposukční péče, syndrom těžkých nohou – zbavuje napětí a bolesti, po operaci varixů, po úrazech, zhmoždění či jiných operacích – hojení ran a otoků. U žen nad 35 let je manuální lymfodrenáž vhodná jako prevence otoků.

Dávkování lymfatické masáže


K dosažení správného a účinného efektu je nutné provádět lymfodrenáže opakovaně. Při akutních otocích, po operacích, úrazech či pro rychlý nástup účinku doporučuji 2-3x týdně. K preventivním účelům postačí lymfatické masáže prováděné 1x týdně.

Indikace

 • otoky (mimo otoky při vážných chorobách srdce, ledvin a jater)
 • problémy s imunitou
 • detoxikace organizmu (zatěžující životní prostředí, kontakt s toxickými látkami, déledobější užívaní léků atp.)
 • celulitida
 • zvýšené lokální ukládaní tuku, lipedém, gynoidní obezita
 • základní péče u veškeré zeštíhlovací léčby (podpora hubnutí, např. po graviditě)
 • žilní problémy (ne při akutním zánětu!)
 • zadržování vody při hormonálních problémech
 • gravidita (prevence otoků, varixů a celulitidy)
 • plánované těhotenství (detoxikační kúra)
 • hormonální antikoncepce (prevence žilních problémů, celulitidy, přibírání na váze, zadržování vody)
 • užívání hormonálních léků (poruchy menstruace, stimulace fertility, hormonální substituce)
 • příznaky PMS (premenstruační syndrom)
 • nepříznivé genetické dispozice (žilní choroby, celulitida, gynoidní obezita u rodinných příslušnic)
 • pooperační a poúrazové stavy (stav po liposukci, po operaci prsou, po sejmutí sádry, vyhlazení jizev atd.)
 • chronická únava, stres
 • bolesti hlavy, migrény, chronická rýma zvýšená zátěž nohou (rehabilitace sportovců a těžce pracujících, též sedavé zaměstnání)
 • všestranná prevence zdravotních problémů
 • Kontraindikace

  Absolutní
 • aktivní onkologická onemocnění
 • akutní bakterielní a virová onemocnění (hnisavá angína, horečnatá onemocnění, bakterielní infekce kůže, akutní mokvavý ekzém)
 • nekompenzovaná hypertenze
 • akutní žilní záněty
 • „internistické“ otoky (původ v nemocích srdce, ledvin, jater)
 • patologická gravidita
 • nejasné bolesti břicha
 • glaukom (zelený zákal)
 • Relativní (nutno posuzovat individuálně, po poradě s lékařem)
 • dekompenzované srdeční onemocnění, srdeční arytmie, ischemická choroba srdce
 • astma bronchiale, astma cardiale, chronická bronchitida
 • dysfunkce štítné žlázy
 • výrazná hypotonie
 • Přístrojová presoterapie (přistrojová „lymfodrenáž“) má své další specifické kontraindikace
 • periferní onemocnění tepen
 • ischemická choroba dolních končetin
 • diabetes
 • opatrně u starších lidí (nad 65 let)

 • Neurostimulace WalkAid


  Přístroj WalkAide se v současné době řadí mezi nejmodernější zdravotnické prostředky pro funkční elektrickou stimulaci peroneálního nervu (povolení FDA, ISO, CE certifikát) a na českém trhu představuje jediný ZP určený pro neurogenní stimulaci.

  Vyškolený odborník (lékař/fyzioterapeut) nejprve vyhledá u pacienta místo pro stimulaci a dosažení optimální dorzální flexe. Elektrody se umísťují za hlavičkou fibuly a propojí je s přístrojem, který poté připevní manžetou pod kolenem. Na základě detailní analýzy průběhu jednotlivých fází kroku (zpracované ve speciálním programu WalkAnalyst) naprogramuje odborník WalkAide každému pacientovi přímo na míru. WalkAide funguje na principu vyhodnocování změny úhlu osy holeně patentovaným gyroskopickým WalkAide senzorem a akcelerometru. Při započetí kroku a požadované změně úhlu osy holeně, vyšlou elektrody ve švihové fázi kroku impulz do peroneálního nervu. K dorzální flexi tak dochází, díky naprogramování přístroje WalkAide každému pacientovi na míru, v optimální fázi kroku. Šířka pulzů je upravitelná v rozmezí 25-300 μs. Přístoj disponuje dvěma režimy - pro cvičení a pro chůzi.  Tradiční čínská medicína

  Co je tradiční čínská medicína (TČM)?

  Terapeut po sesbírání ukazatelů nerovnováhy - dotazováním, pohledem, vyšetřením jazyka a pulzu - stanoví závěr, při kterém klientovi navrhne adekvátní postup. Může zvolit (většinou) dlouhodobější způsob - užívání bylinných prostředků (odvarů, granulátů,extraktů….) v kombinaci s razantnějšími metodami, které jsou účinnější např. pro akutní stavy a pro poškození pohybového aparátu (tím je pak akupunktura, baňkování, guasha, a ucelený způsob rhb v TČM - tuina). Nedílnou součástí tohoto uceleného systému jsou různé druhy východních cvičení (nejčastěji Qi Gong, Tai Qi).

  Klientovi je postupně vysvětlen i postup, jak nenásilně měnit jídelníček, měnit své nevhodné návyky v životě (kouření, káva, přepracovanost, nedostatek odpočinku, psychická zátěž).

  Co je a k čemu slouží akupunktura?

  Akupunktura je lékařská disciplína, která se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou převážně funkčních poruch organismu, psychosomatických onemocnění, bolestivých stavů, alergických nemocí, poruch imunity, návykových chorob, poruch motorických funkcí.

  Prevence a léčba pomocí akupunktury spočívá v cíleném ovlivňování organizmu stimulací přesně ohraničených míst na povrchu těla, tzv. aktivních bodů. Stimulaci můžeme provádět zavedením speciálních jehel na určitou dobu (vlastní akupunktura) nebo aplikací jiných podnětů (modifikované techniky akupunktury). Z velkého množství různých podnětů se nejčastěji používá aplikace tepla (moxa, moxování), tlaku a masážních hmatů (akupresura), elektrického proudu (elektropunktura, elektroakupunktura), světla a laserového světla (fotopunktura, laseropunktura), použití magnetů, baněk apod.

  Podle charakteru onemocnění a stavu pacienta volíme aktivní body jednak na těle (tzv. klasická, tělová akupunktura), jednak body a zóny mikrosystémů. Z nich nejznámější jsou mikrosystém ucha (aurikuloterapie, aurikulomedicína) a mikrosystém ruky a nohy (jedna z jeho modifikací se nazývá Su Jok, jiná, na chodidle nohy, se nazývá reflexoterapie).

  Podstatou účinku akupunktury je působení na regulační subsystémy organismu, nejčastěji jsou ovlivněny nervový, endokrinní a imunitní systém. Cílem akupunkturní léčby je obnovení humorální, vegetativní a energetické rovnováhy organismu.

  Co je tuina masáž a jaké má využití?

  • Tuina využívá diagnostických metod čínské medicíny a na základě důkladné diagnózy je provedena masážní technika (většinou sled technik) směřující k nápravě dynamiky qi (čchi) v organismu a tím je docíleno uzdravení či zmírnění příznaků choroby.
  • V čínské medicíně má tuina nepostradatelnou roli a je to vedle akupunktury, dietetiky, fytoterapie plnohodnotná léčebná disciplína čínské medicíny.
  • Masáže tuina se provádějí často přes oblečení na lehátku či na židli.
  • Cílem masáží tuina je obnovit tok qi (čchi) v drahách a tak navrátit zdraví organismu.
  • Masáží se působí na celé tělo, na postižené místo a také na jednotlivé akupunkturní body.
  • Praktik masáží tuina by se vždy měl věnovat cvičení qigongu pro udržení dobré kondice, která je nezbytná pro provádění technik tuina. Proto se často uvádí označení tohoto systému jako qigong tuina.
  • Masáže tuina jsou dobrou prevencí jakýchkoli onemocnění.
  • Masáže tuina se používají i pro léčbu dětí - jak pro léčbu akutních onemocnění tak i pro řadu chronických problémů či problému s vývojem dítěte atd...

  Odborné poradenství

  Nutriční poradna

  Semináře se zaměřují na praktické a účinné řešení problémů s váhou, nedostatečným pohybem, nevhodnou stravou a stravovacími návyky.

  • změření množství vody, tuku, bílkovin, cukru a dalších v těle pomocí speciální váhy pro vozíčkáře a přístroje Body-stat
  • analýza příčin hubnutí, nebo tloustnutí
  • úprava a sestavení jídelníčku na míru
  • sestavení cvičebního programu v posilovně Centra Rehafit
  • možnost sestavení jídelníčku na míru potravinami individuální přístup

  Psychoterapeutická poradna

  Individuální, párové a rodinné poradenství v mnoha životních oblastech, zejména:

  • Zlepšení vztahů k sobě samému a druhým
  • Zdravý životní styl a rozumné hubnutí (terapie obezity, nadváhy, poruchy příjmu potravy…)
  • Problémy ve vztahu, partnerské a manželské krize (nedorozumění a hádky, podezření na nevěru, nevěra a žárlivost, mezigenerační vztahy, rozvod - vyrovnání se s opuštěním)
  • Rodičovství - výchova (výchovné problémy, poruchy chování a učení, špatná adaptace na školku, školu…)
  • Náročné životní situace (propuštění z práce, nezaměstnanost, syndrom vyhoření…)
  • Krizové situace v rodině (úmrtí či vážná nemoc v rodině…)
  • Potíže v komunikaci a navazování vztahů
  • Slaďování práce a rodiny
  • Život se zdravotním handicapem (nemoc, postižení, upoutání na vozík…)

  Canisterapie

  • pomocí metod canisterapie je možné aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se, ale i motoriku (chůzi, pohyb paží, rukou a prstů)
  • canisterapie má pozitivní vliv na psychologickou a sociálně integrační stránku člověka
  • snahou je skutečný terapeutický vývoj v rámci domluveného harmonogramu
  • vhodné pro klienty s jakýmkoliv handicapem

  Cvičení na přístrojích

  Cvičení na přístrojích je součástí fyzioterapie. Individuální cvičení na přístrojích možné po předchozí dohodě s terapeutem.

  MOTOMED

  Pohybové léčebné přístroje MOTOmed
  • pro vozíčkáře
  • při pohybových potížích
  • pro osoby dlouhodobě upoutané na lůžko

  Denně prováděný pohyb s využitím pohybových léčebných přístrojů MOTOmed může
  • udržovat pohyblivost
  • zmírnit poškození vyvolaná nedostatkem pohybu
  • redukovat (omezit) křeče
  • mobilizovat zbytkové síly svalů
  • podpořit chůzi
  • přispívat k dobrému pocitu a k samostatnosti
  • pasivní cvičení: motor vás rozpohybuje a uvolní
  • assistivní cvičení: s podporou motoru budete trénovat aktivně
  • aktivní cvičení: vlastní silou budete pracovat proti jemně nastavitelnému odporu


  Parapodium

  Rehabilitační vertikalizační pomůcka vhodná pro pacienty s paraplegií, rozštěpem páteře a mozkovou obrnou.
  • Vlastnosti dynamické ortézy pro horní a dolní polovinu těla
  • Optimální stabilizace těla ve frontálním a laterálním směru
  • Prodloužené rukojeti připomínající berle při revmatu
  • Protiskluzové zabezpečení se stupačkami na nohy
  • Obloukové kolenní opěrky
  • Možnost přizpůsobení pacientovým potřebám
  • Široké příslušenství
  Skupinové cvičení

  Joga

  součástí lekce je:

  • Hatajoga – jogové polohy – asány slouží k protažení těla, zpevnění svalů, mají vliv na vnitřní orgány, žlázy a nervy
  • Pranajama – technika dechu – z fyziologického hlediska má ještě větší význam a hodnotu než provádění asán. Pomáhají oživovat, energetizovat a ovládnout mysl. Cítíte se pak klidní a osvěžení. Pozitivní myšlení a meditace dodávají zvýšenou jasnost uvažování, duševní sílu a soustředěnost.
  • Koncentrační techniky – soustředěná mysl je hlavní předpoklad k úspěchu v jakékoliv činnosti.
  • Očistné techniky – teorie a praxe – jsou cennými postupy, keteré prospívají k utužování kondice, posílení imunity, omlazení orgánů a především k povzbuzení samoobnovovacích schopností organismu
  • Relaxační techniky - umožní být více v kontaktu se svým tělěm, rozpoznat napětí a uvolnění
  • Součástí lekce jsou všechny výše uvedené techniky.

  Zdravotní cvičení

  každý čt : 17-18h, 18-19h

  • zdravotní cvičení slouží jako prevence bolesti zad, je určeno všem napříč věkem a diagnozami.
  • je vedeno naší zkušenou fyzioterapeutkou
  • na lekce je nutné se předem hlásit na emrova@rehafit.cz


  Masáže

  Klasická olejová masáž s intuitivním použitím baněk, éterických olejů i prvky reflexní masáže a Su-jok. Další specialitou je Amma masáž, přes oblečení v sedě na masážní židli (vhodné i pro těhotné) a jemné masáže rukou, které se mi v kombinaci s parafínovým zábalem osvědčili nejen v kancelářích. Pro aktivnější nápravu držení těla, zlepšení kondice i postavy, využijte rehabilitační metodu jemného cvičení Infinity. Zlepšením struktury a funkce svalů v oblasti páteře, zlepšíte dýchání a tím i celkový psychický a fyzický stav. Cvičení můžete praktikovat i doma, byť občasná korekce, nebo společné cvičení ve skupině je určitě podporou při dodržení předsevzetí.

  Možnost využít ušní svíce, léčení Reiki (2.stupeň), nebo jiný druh masáže.

  Doplňkový prodej

  Prodej zelených potravin

  Zelené potraviny patří mezi velice účinné detoxikační prostředky. Obsahují vysoké množství chlorofylu, který má desinfekční účinky a podporuje čištění jater, střev a krve. Zelené potraviny omlazují organismus, chrání srdce a cévy, snižují cholesterol, pomáhají při diabetu, jsou vhodné při dýchacích potížích a alergiích, podporují trávicí funkce, potlačují růst rakovinných buněk. Svým mírně zásaditým pH podporují acido-bazickou rovnováhu.

  Mluvíme-li o zelených potravinách, máme na mysli Mladý ječmen a sladkovodní řasu Chlorellu pyrenoidosu. Čím se tyto potraviny liší od ostatních? Výrazně vyčnívají svými vlastnostmi nad všemi ostatními potravinovými doplňky a i nad potravinami samotnými. Důležité je ovšem zmínit to, že tento druh potravin neslouží jako klasický lék, jedná se o harmonizátor našich tělesných procesů.

  Účinky Chlorelly

  Obsahuje vlákninu se sporopolleinovou vazbou na těžké kovy, a tak je mechanicky odvádí z těla.

  Obsahuje CGF – růstový faktor, působí jako probiotikum, tím nás chrání proti plísním.

  Obsahuje chlorellin, který je přírodním antibiotikem.

  Je důslednější na očistu a údržbu střev, její vláknina působí ve střevech jako jemný kartáč.

  Účinky Ječmene

  Užívá se ve formě nápoje – podporuje pitný režim.

  Má 100% vstřebatelnost.

  Je vhodný i pro staré lidi, protože doplňuje důležité enzymy a vitamíny, které často ve vysokém věku chybí.

  Neobsahuje žádnou vlákninu, je velmi šetrný k trávení a mohou ho užívat i lidé se zánětlivým onemocněním střev.

  Obsahuje mnoho silných antioxidantů.

  Užívají-li se ječmen s chlorelou dohromady, nejen že se doplní jejich výjimečné schopnosti, ale zároveň dochází díky synergii ke znásobení jejich působení.

  Účinnost samotné chlorelly je 63%, samotného ječmene 75%, účinnost při společném užívání ječmene i chlorelly je 97%.  Výrobky našich pacientů

  Koupí výrobků můžete přispět našim klientům na rehabilitaci, nákup cvičebních pomůcek, ulehčení života s handicapem.

  Naši klienti jsou velmi kreativní a nabízejí rozličné výrobky – od originálních mexických naušnic, přes naušnice z chirurgické oceli, ručně šité plyšové hračky až po různé druhy medu.  Ling Nam Ultra Balm

  Balzám pro unavené a bolestivé svaly, klouby a kosti, modřiny, podvrtnutí, ale i svědění a bolest po bodnutí hmyzem. Funguje také proti nevolnosti při jízdě autem, na ucpaný nos a bolesti hlavy.

  V rámci fyzioterapie jej využíváme při masážích.  Pomůcky pro handicapované

  Urinella Lydda Wear
  Řešení toalety pro ženy, snadné použití, komfortní, diskrétní, hygienické, Bezpečné pro zdraví díky hypoalergennímu silikonu. Snadné použití, jednoduchá údržba. I dámy dnes mohou močit ve stoje! Uribag
  Skládací obal určený k bezpečnému a diskrétnímu vyprazdňování močového měchýře.
  Objem 1,2 litru; dámská i pánská verze
  Určený k opakovanému použití.

  Elefantelo
  Kryt s odtokovým „chobotem“, který chrání mechanický vozík při sprchování. Víc nemusíte vozit koupací vozík na cesty, když jste daleko od domova, nebo na koupališti, v hotelu, při kempování, atd.

  Posilovač svalů, žil a šlach
  Rehabilitační nástroj pro posílení dolních končetin, nácvik rovnováhy, protažení spastických svalů atd.
  Možností jak cvičit je nepřeberné množství.

  Výrobky značky Progress
  www.progress.cz

  Nově v Rehafitu modní oblečení pro vozíčkáře z kolekce Martina Zacha.
  Oblečení se vyznačuje speciálně navrženým střihem splňujícím potřeby vozíčkářů a poctivou ruční prací.
  V nabídce jsou pánské kalhoty s vypracovanou zadní částí přes hýždě, zkrácenou přední částí a poutkami pro snazší oblékání.

  Více info o konkrétních výrobcích jsou dostupné na stránkách www.fzwear.cz
  Dále u nás stále k dostání některé kousky italské značky Lydda Wear, které zajišťují pohodlné sezení, kompenzaci postižení, tepelný komfort a možnost navštívit bazén či koupaliště i v případě inkontinence.
  Doražte k nám tyto kousky omrknout a vyzkoušet na vlastní kůži.
  Těšíme se na Vás!

  Doplňkové služby


  Pronájem prostor

  Možnost pronájmu ordinace, tělocvičny – vhodné pro kurzy, semináře či školení