REHABILITAČNÍ CENTRUM
PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
skeleton.png, 75kB

O nás

Rehabilitační centrum pro tělesně postižené zahájilo svoji činnost v lednu 2009. Občanské sdružení Rehafit, o.s. bylo založeno roku 2010 k zajištění provozování volnočasových aktivit, posilovny, seminářů apod. Rehafit, o.p.s. vznikl transformací Rehafit, o.s. a NZZ fyzioterapie provozovatelky Mgr. Pavlíny Zvelebilové. Rehafit, o.p.s. je jedinečným centrem komplexní péče pro tělesně postižené, zahrnující jak odbornou zdravotní péči tak i psychosociální zázemí a návaznost služeb pro cílovou skupinu.

Rehafit, o.p.s. má smluvní vztahy s VZP, OZP A VOZP. Pacienti k nám přicházejí na doporučení lékaře nebo sami. Jsme navázáni a komunikajeme s většinou organizací, které s cílovou skupinou pracují, předáváme si informace o činnostech vzájemně.

Centrum Rehafit je jediným centrem pro tělesně postižené neomezující počet návštěv a či stupeň invalidity či postižení.

Hlavní cíle:

  • uchování a zlepšování zdravotního stavu a sociálního postavení osob zdravotně postižených
  • dosažení jejich kvalitního, nezávislého, aktivního života, rovnosti práv, možností a příležitostí ve společnosti
  • odstraňování nepříznivých důsledků nemoci nebo úrazu v osobním i společenském životě
  • integrace těchto občanů do společnosti ve všech oblastech života – zejména práce, vzdělávání, rodiny, kultury a tělovýchovy
  • vytváření podmínek pro aktivní trávení volného času tělesně postižených dětí, mládeže a dospělých v prostředí, které jim bude blízké a bude rozvíjet jejich individuální vlohy, kreativitu, sociální a komunikační schopnosti, rozhled, vlastní nápady, názory a iniciativu


REHAFIT, o.p.s.
Zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Měststským soudem v Praze
Oddíl O, vložka 1285
Sídlo: Gen. Janouška 902, Praha 9
IČ: 22872159
Číslo účtu: 238782110/0300

Výpis z rejstříku k nahlédnutí zde.